Clienten van de Centrumpraktijk zeggen:       Eindelijk praten we weer samen. En lachen we weer wat vaker. Het was heel goed voor ons om een paar sessies te doen.   Jan & Annette                          Het kostte aardig wat moeite, maar wat wil je na zoveel jaar. Jouw methodes zijn daarbij onontbeerlijk geweest.   Johan & Colette                          Het is een hele opluchting om het allemaal uitgesproken en helder te hebben. Wat een miscommunicatie hadden wij! Het was een belangrijke stap om te zetten en het is goed dat er beweging in is gekomen. Bedankt voor je aandacht en geduld.   Marianne - moeder en manager

coachingenglish coaching coachinghaarlem vermijden coaching

Een goede relatie is over het algemeen niet iets wat vanzelf ontstaat en vaak moet er (hard) aan gewerkt worden. Er zijn twee mensen voor nodig om een relatie tot een succes te maken en meestal kost het beide partners flink wat inzet en moeite om de relatie te bestendigen. En zelfs dan kan het erg lastig zijn om samen een weg door de verschillen en moeilijkheden te vinden. Te vaak komen twee mensen die veel om elkaar geven in een vicieuze cirkel van irritatie, desinteresse en ruzie terecht. En dan kan het erg lastig zijn om weer de weg terug te vinden naar het oude gevoel van het samen goed hebben.

Communicatie is essentieel in een relatie en veelal is een gebrekkige communicatie de oorzaak van een groot deel van de problemen. Veel partners begrijpen elkaar regelmatig verkeerd en uitspraken en acties van de ander worden vaak anders uitgelegd dan bedoeld was. Ook weten zij vaak niet precies wat de ander nu wil en wat de ander nu dwarszit en vullen zij veelal meer in dan dat zij er met elkaar over praten. Beter leren communiceren over de noden en wensen, ergernissen en problemen, bedoelingen en mogelijkheden maakt dat je elkaar beter leert begrijpen. Hierdoor zul je beter in staat zijn om op een volwassen manier te relateren, je verschillen op te lossen en weer echt samen door het leven te gaan.

Wanneer er moeilijkheden in je relatie zijn waar je niet goed uitkomt, kan de relatie daardoor in een negatieve spiraal terecht komen. Relatietherapie kan dan een uitkomst zijn en je helpen de problemen op te lossen. Maar ook wanneer je relatie redelijk goed is, kan relatietherapie je helpen om je relatie te verdiepen en de communicatie te verbeteren. Wanneer je bijvoorbeeld teveel langs elkaar heen bent gaan leven, wanneer je elkaar moeilijk kunt begrijpen of bereiken, wanneer er een ontevredenheid is gegroeid of wanneer er een gebrek aan gemeenschappelijkheid is ontstaan etc, kan relatietherapie een duidelijk positief effect hebben op je relatie.

Het is moeilijk alles van elkaar te accepteren en mensen willen elkaar dan ook vaak veranderen. Dit kan aardig wat problemen opleveren en het is dan ook vaak lastig om te weten wat je nu van elkaar moet accepteren, wat je moet proberen te veranderen en wat je van elkaar kunt eisen. Over het algemeen moet een verstandhouding tussen twee mensen groeien en door de jaren heen zullen er ook vele dingen in een relatie veranderen. Dit maakt het veelal noodzakelijk om je samen verder te blijven ontwikkelen. Zaken zoals wederzijds begrip, acceptatie, verandering, rekening houden met, je eigen dingen blijven doen, etc. zullen (weer) een plek moeten krijgen waar beiden zich goed bij voelen. Dit maakt het erg belangrijk dat je met je partner kunt praten over de zaken die je graag wilt en niet wilt en de dingen die je waardeert en die je dwarszitten.

In de sessies wordt het gedrag van beide partners en de reacties die dit gedrag weer bij de ander oproept onder de loep genomen. De 'brei' van acties en reacties wordt uit elkaar gehaald en de onderliggende oorzaken van de moeilijkheden worden helder gemaakt. Door deze brei van acties en reacties is het vaak voor jezelf erg moeilijk om nog helder te zien wat er in je relatie werkelijk aan de hand is. Zonder dit duidelijk te krijgen is het bijna onmogelijk om de moeilijkheden op te lossen en blijf je keer op keer dezelfde patronen herhalen - zonder dat er meer inzicht of een betere verstandhouding ontstaat. Ondanks je pogingen het tegendeel te bewerkstelligen kan je relatie hierdoor stagneren of zelfs steeds verder verslechteren.

De relatietherapeut kan als objectieve en deskundige buitenstaander vaak beter zien wat er in de relatie werkelijk speelt dan de partners zelf, die veelal in de brei van acties, reacties, emoties en conflicten verward zijn geraakt. In de therapie wordt allereerst bekeken waardoor de huidige moeilijkheden in de relatie zijn ontstaan en welke conflicten actueel zijn. Vervolgens wordt er door de conflicten 'heen gekeken' en onderzocht wat de onderliggende oorzaken van de moeilijkheden zijn. De relatietherapeut helpt je met het in kaart brengen van de patronen die de relatie bemoeilijken en reikt je andere mogelijkheden aan om met elkaar, de gevoelens en de moeilijke situaties om te gaan.

In eerste instantie wordt in de relatietherapie of huwelijkstherapie niet alleen naar de communicatie tussen de partners gekeken, maar juist ook naar de gedragspatronen van beide partners afzonderlijk. De individuele patronen zijn meestal deel van de relatieproblemen en de persoonlijke bagage maakt vaak dat de relatie belast wordt met problemen die niet door de partner opgelost kunnen worden. In de therapie word je geholpen om te onderzoeken welke patronen belemmerend zijn en worden er handvatten gegeven om deze patronen aan te pakken. Beide partners krijgen 'huiswerk' opdrachten mee om - zowel individueel als samen - op een andere manier met de patronen, situaties, gevoelens en elkaar te leren omgaan.

Wanneer je niet de intentie hebt om er samen uit te komen kun je hier beter eerlijk over zijn tegen je partner. Relatietherapie is niet bedoeld als een 'veilige' manier om de relatie te beeindigen. Het is een proces dat de inzet van beide partners vraagt en waarin de bereidheid om er samen uit te komen, naar jezelf te kijken en jezelf verder te ontwikkelen centraal staan. Helaas wachten veel stellen erg lang met de stap om in relatietherapie of huwelijkstherapie te gaan en zijn de ontstane negatieve patronen meestal al diep ingesleten. Relatietherapie wordt vaak gebruikt als een (laatste) redmiddel om de moeilijkheden die al jaren bestaan op te lossen. Dit betekent soms dat de partners al bijna besloten hebben uit elkaar te gaan en nog een laatste poging willen doen om de relatie te redden. Dit maakt het lastiger om de inmiddels vastgeroeste gewoontes te veranderen, de communicatie weer op gang te brengen en de veelal verminderde liefde en genegenheid weer te doen opbloeien. Maar wanneer de beide partners de intentie hebben om er samen uit te komen en hieraan willen werken, kan er met relatietherapie ook in deze moeilijke situatie goede resultaten geboekt worden.

~
~
~


Centrumpraktijk Haarlem _ _ _ _ Tel: 0616 444 344 _ _ _ _ info@centrumpraktijk.nl


Praktische, effectieve coaching, therapie en relatietherapie in Haarlem en Heemstede en omgeving;
Bloemendaal, Aerdenhout, Zandvoort, Ijmuiden, Schiphol, Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Hillegom, Beverwijk.